Info: 602 466 945 - Mail: info@keystonedental.pl

Genesis

InnovationsFeaturing BioSpark™ a nano-structured surface and AnaTite™ pink collar and abutments.

System implantologiczny Genesis

„Wiemy, że projekt Genesis oferuje szereg istotnych zalet, w tym zaawansowaną powierzchnię, agresywną konstrukcję kołnierzy z gwintem oraz pierwszy w historii implant z różowym kołnierzykiem i łącznikami protetycznymi dla osiągnięcia estetycznego sukcesu”.
Dr Mariano Polack, DDS, Protetyk MS

long-term-esthetics

Funkcja natychmiastowej implantacji i Estetyka długoterminowa
• Podwójnie gwintowana konstrukcja implantów, idealna do natychmiastowego umieszczenia w zębodole poekstrakcyjnym
• Różowy kołnierz Anatite™ zapewnia naturalny kolor śluzówki w przypadkach cienkiego biotypu i możliwości prześwitywania ciemnego koloru tytanu poprzez błonę podśluzową wokół implantu
• Połączenie wewnętrzne TiLobe® zapewnia stożkowe uszczelnienie i zawiera „platform switching”

Dwa rodzaje gwintu dla lepszej stabilizacji
Mikrozaczepy minimalizują nacisk na kość korową, a agresywne makrozaczepy oferują podstawową stabilność mechaniczną, zwłaszcza w miękkiej kości – zapewnienie optymalnego momentu obrotowego przy mocowaniu i natychmiastowej funkcjonalności we wszystkich typach kości.

Biomimetyczna powierzchnia zbliżona do tkanki kostnej
Proces nanoszenia anodowych powłok elektroiskrowych (ASD) BioSpark™ zapewnia naładowaną makro-mikro-nano teksturę powierzchni, która naśladuje skład chemiczny i strukturę naturalnej kości.

Naturalna długoterminowa Estetyka
Ciemnoszary odcień tradycyjnych implantów tytanowych nie stanowi już problemu, dzięki różowym kołnierzom i łącznikom AnaTite™ zapewniającym naturalny, jednolicie różowy odcień, który bardzo przypomina błonę śluzową wokół implantu.

 

Zaprojektowany dla Funkcji natychmiastowej implantacji

 


Pierwotna Stabilizacja Implantów
• Mikrozaczepy gwintowe minimalizują nacisk na kość korową, zapewniając jednocześnie pierwotną stabilizację implantów
• Agresywne makrozaczepy oferują stabilizację pierwotną szczególnie w miękkiej kości
• Rowki koniuszkowe tworzą przestrzeń i zwalniają nacisk podczas umieszczania implantu w łożu
• Kotwy koniuszkowe dodatkowo zabezpieczają implant, zapewniając odporność na moment obrotowy przy wprowadzaniu implantu

primary-stability

Stabilizacja wtórna
Biomimetyczna powierzchnia Genesis naśladuje skład chemiczny kości1
• Proces nanoszenia anodowych powłok elektroiskrowych (ASD) BioSpark™ zapewnia naładowaną makro-mikro-nano teksturę powierzchni, która naśladuje skład chemiczny i strukturę naturalnej kości2,3
• Powierzchnia hydrofilowa została wzbogacona o naładowane jony wapnia i fosforu w celu stymulowania aktywności metabolicznej komórek i proliferację osteoblastów4,5
• Konstrukcja powierzchni implantu jest podobna do naturalnej kości, pomaga stymulować wczesne wchłanianie fibronektyny przy jednoczesnym zwiększeniu przyczepności, proliferacji i różnicowania osteoblastów6
• Powierzchnia BioSpark ułatwia szybszą integrację kostną w porównaniu do makro-mikro tekstury powierzchni tytanu*
*Jak wykazano w modelu owcy i w badaniach in vitro

secondary-stabilityBudowanie biomimetycznej powierzchni

Jak implanty Genesis uzyskują hydrofilową i dodatnio naładowaną makro-mikro-nano teksturę powierzchni w celu ułatwienia szybszej osteointegracji w porównaniu do makro-mikro teksturowanej powierzchni tytanowej?

macro-micro-surfaceTworzenie chropowatej makro-mikro powierzchni

Korpus implantu jest chropowaty i dwukrotnie zmatowiony (wytrawiony) w celu utworzenia makro-mikro powierzchni.

anatiteAnodowanie i process AnaTite™

Implanty Genesis są anodowane w procesie elektrochemicznym generującym naturalną powierzchnię tlenku tytanu, uzyskując w ten sposób jednolity różowy kolor implantu.

biosparkProces BioSpark™

Proces nanoszenia anodowych powłok elektroiskrowych (ASD) o nazwie BioSpark (znany również jako utlenianie mikrołukowe i nanoszenie jarzeniowe) tworzy kontrolowane „iskrzenia” w celu uzyskania jednorodnej nano-chropowatej powierzchni, wzbogaconej naładowanymi jonami wapnia i fosforu.

LITERATURA
1. Le Guéhennec L, Soueidan A, Layrolle P, Amouriq Y. Surface Treatments of Titanium Dental Implants for Rapid Osseointegration. Dent Mater. 2007 Jul;23(7):844-54. Epub 2006 Aug 14.
2. Giavaresi G, Chiesa R, Fini M, Sandrini E. Effect of a Multiphasic Anodic Spark Deposition Coating on the Improvement of Implant Osseointegration in the Osteopenic Trabecular Bone of Sheep. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008 Jul-Aug;23(4):659-68.
3. Giavaresi G, Fini M, Chiesa R, Giordano C, Sandrini E, Bianchi AE, Ceribelli P, Giardino R. A Novel Multiphasic Anodic Spark Deposition Coating for the Improvement of Orthopedic Implant Osseointegration: An Experimental Study in the Cortical Bone of Sheep. J Biomed Mater Res A. 2008 Jun 15;85(4):1022-31.
4. Sandrini E, Giordano C, Busini V, Signorelli E, Cigada A. Apatite Formation and Cellular Response of a Novel Bioactive Titanium. J Mater Sci Mater Med. 2007 Jun;18(6):1225-37. Epub 2007 Feb 3.
5. Giordano C, Sandrini E, Del Curto B, Signorelli Titanium for Osteointegration: Comparison Between a Novel Biomimetic Treatment and Commercially Exploited Surfaces. E, Rondelli G, Di Silvio L. J Appl Biomater Biomech. 2004 Jan-Apr;2(1):35-44.
6. Sandrini E, Morris C, Chiesa R, Cigada A,J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2005 May;73(2):392-9 Santin M. In Vitro Assessment of the Osteointegrative Potential of a Novel Multiphase Anodic Spark Deposition Coating for Orthopaedic and Dental Implants.

 

InnovationsFeaturing BioSpark™ a nano-structured surface and AnaTite™ pink collar and abutments.

Genesis Dental Implant System

“We know the design of Genesis offers a number of significant advantages, including advanced surface, an aggressive thread design, and the first-ever marketed pink implant collar and abutment to improve esthetic success.”
Dr. Mariano Polack, DDS, MS Prosthodontist

long-term-esthetics

Immediate Function and Long-Term Esthetics
• Dual thread design for immediate placement in an extraction socket
• Anatite™ pink collar provides a natural hue through the peri-implant mucosa
• Internal TiLobe® connection ensures a tight conical seal and incorporates ‘platform-switching’

Stabilizing Dual Thread Design
Micro threads minimize pressure on the cortical bone while aggressive macro threads offer primary mechanical stability, especially in soft bone—providing optimal insertion torque and immediate function in all bone types.

Bone-Like Biomimetic Surface
The BioSpark™ proprietary anodic spark deposition (ASD) process produces a charged macro-micro-nano textured surface that mimics the chemical composition and structure of natural bone.

Natural Long-Term Esthetics
The dark gray shadow of traditional titanium implants are no longer a concern with the AnaTite™ Pink Collar and Abutments, featuring a natural, uniformly pink hue that closely resembles the peri-implant mucosa.

 

Designed For Immediate Function

 


Primary Stability
• Micro threads minimize pressure on the cortical bone while providing primary stability
• Aggressive macro threads offer initial mechanical stability especially in soft bone
• Apical cutting flutes create space and release pressure during insertion
• Anchor flute design further secures implant by providing resistance to reverse torque

primary-stability

Secondary Stability
The Biomimetic surface of Genesis mimics the chemistry of bone1
• BioSpark™, a proprietary anodic spark deposition (ASD) process, produces a charged macro-micro-nano textured surface2,3
• The hydrophilic surface is enriched with charged calcium and phosphorous ions to stimulate cellular metabolic activity and osteoblast proliferation4,5
• The implant surface design is similar to natural bone, helping stimulate early fibronectin absorption while enhancing adhesion, proliferation and differentiation of osteoblasts6
• The BioSpark surface facilitates faster osseointegration as compared to macro-micro textured titanium surfaces*
*As demonstrated in a sheep model and in vitro studies

secondary-stabilityBuilding a Biomimetic Surface

How do Genesis implants gain a hydrophilic and positively charged macro-micro-nano textured surface to facilitate faster osseointegration as compared to macro-micro textured titanium surfaces?

macro-micro-surfaceCreating Macro-Micro Surface Roughness

The body of the implant is roughened and double-etched creating the macro-micro surface.

anatiteAnodization & The AnaTite™ Process

Genesis implants are anodized through an electrochemical process to generate the natural titanium oxide surface, turning the implant to a uniform pink color.

biosparkThe BioSpark™ Process

The anodic spark deposition (ASD) process (also known as microarc oxidation and glow discharge deposition) creates controlled ‘sparking’ to produce a uniform nano-roughened surface, enriched with charged calcium and phosphorous ions.

LITERATURA
1. Le Guéhennec L, Soueidan A, Layrolle P, Amouriq Y. Surface Treatments of Titanium Dental Implants for Rapid Osseointegration. Dent Mater. 2007 Jul;23(7):844-54. Epub 2006 Aug 14.
2. Giavaresi G, Chiesa R, Fini M, Sandrini E. Effect of a Multiphasic Anodic Spark Deposition Coating on the Improvement of Implant Osseointegration in the Osteopenic Trabecular Bone of Sheep. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008 Jul-Aug;23(4):659-68.
3. Giavaresi G, Fini M, Chiesa R, Giordano C, Sandrini E, Bianchi AE, Ceribelli P, Giardino R. A Novel Multiphasic Anodic Spark Deposition Coating for the Improvement of Orthopedic Implant Osseointegration: An Experimental Study in the Cortical Bone of Sheep. J Biomed Mater Res A. 2008 Jun 15;85(4):1022-31.
4. Sandrini E, Giordano C, Busini V, Signorelli E, Cigada A. Apatite Formation and Cellular Response of a Novel Bioactive Titanium. J Mater Sci Mater Med. 2007 Jun;18(6):1225-37. Epub 2007 Feb 3.
5. Giordano C, Sandrini E, Del Curto B, Signorelli Titanium for Osteointegration: Comparison Between a Novel Biomimetic Treatment and Commercially Exploited Surfaces. E, Rondelli G, Di Silvio L. J Appl Biomater Biomech. 2004 Jan-Apr;2(1):35-44.
6. Sandrini E, Morris C, Chiesa R, Cigada A,J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2005 May;73(2):392-9 Santin M. In Vitro Assessment of the Osteointegrative Potential of a Novel Multiphase Anodic Spark Deposition Coating for Orthopaedic and Dental Implants.

 

Back to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close